Sanchuan Soi Keo tai Xiu Hom Nay K – Kết hợp dòng


Phân tích hình thái:

(1) Đáy Sanchuan là kết hợp K-Line bao gồm hai dòng âm và một đường nhỏ.

(2) Đường bóng đầu tiên có đường thấp hơn, cho thấy rằng sự suy giảm được hỗ trợ.

(3) Nhân Đình Chuyen Gia Soi Keo gốc thứ hai rất cởi mở, và có một dòng hạ thấp hơn, thậm chí lâu hơn dòng âm đầu tiên.

(4) Thứ ba là một dòng nhỏ Yang cử chỉ trong dòng K thứ hai.

Chiến lược hoạt động:

(1) Đáy Sanchuan xuất hiện ở xu hướng dưới cùng hoặc tăng là một tín hiệu đa tín hiệu đáng tin cậy hơn.

(2) Các nhà đầu tư có thể tham gia trước Soi Keo Chinh Xac Hom Nay đã đóng cửa trong dòng thứ ba.

(3) Khi giá đóng của dòng Yin thứ hai cao hơn giá đóng của độ bóng đầu tiên, đó là một tín hiệu hiệu quả hơn.

(4) Sợi nhỏ thứ ba cũng được coi là tín hiệu hiệu quả hơn ở hình ảnh thấp hơn của dòng âm thứ hai.

(5) Khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới cơ sở thấp nhất của Sanchuan, nó đã chuyển sang ngã.

(6) Đáy Sanchuan xuất hiện ở mức cao như một tín hiệu không đáng tin cậy.

Phân tích xu hướng dòng K ở cuối Tứ Xuyên:

(1) Soi Keo Everton VS Liverpool như trong hình, đó là sân bay Thâm Quyến từ năm 2006 2 Sơ đồ dòng Nhật Bản của tháng đến ngày 26 tháng 5 năm 2006.

(2) Có thể nhìn thấy từ hình mà cổ phiếu đang trong xu hướng đóng gói, và giá cổ phiếu gần đây đã hình thành một hình thức đáy Tứ Xuyên.

(3) trước ngày 26 tháng 5 năm 2006, các nhà đầu tư có thể tham gia nhiều.

(1) Như thể hiện trong hình trên là một biểu đồ hàng ngày từ ngày 29 tháng 9 năm 2003 đến ngày 19 tháng 10 năm 2003.

(2) Như có thể thấy từ hình, giá cổ phiếu giảm xuống một phần dưới cùng của nền tảng Kinh Nghiêm Soi Keo và tạo thành sự kết hợp dưới cùng Tứ Xuyên.

網站第一篇文章
網站第一篇文章
(3) ngày 1 tháng 10 năm 2004Vào ngày 9, sau khi kết thúc Sanchuan. Các nhà đầu tư có thể tham gia một cách thích hợp.

Soi Kèo Hiệp 1 soi keo bd hn